Akkreditált tanfolyamok

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium.

Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet.

 

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program

Az alapítási és indítási engedély nyilvántartási száma: OKM – 3/190/2008

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a római La Sapienza Egyetem professzor asszonyának Traute Taeschnernek a szakmai vezetésével, az EU Sokrates és Lingua programjainak és más szervezeteknek az anyagi támogatásával létrejött korai nyelvoktatási módszert, a módszer elméleti hátterét és a kutatási eredményeket, valamint a módszer tananyagait. A résztvevők megtanulják, hogyan használják az 5 év tanításhoz elegendő oktatási anyag (rajzfilm, mini-musical, könyv, munkafüzet) első szintjét a narratív jelenetekre épülő foglalkozásokon. A továbbképzés elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a módszert eredményesen használni a 3-8 éves korosztály idegennyelv-tanításában (német, angol, francia, olasz, spanyol).

A továbbképzés célcsoportja: óvodapedagógus, tanító, tanár.

Az általános iskola kezdő szakaszában és az óvodában idegen nyelvet tanító pedagógusok, akik szeretnék módszertani ismereteiket bővíteni és érdeklődnek a korai nyelvoktatás korszerű, az EU több országában sikerrel alkalmazott megközelítése iránt.

A jelentkezés feltételei:

Egyetemi vagy főiskolai diploma, pedagógus szakképzettség.

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A továbbképzés végére a résztvevők megismerik a Hocus&Lotus módszer narratív pszichológiában gyökerező elméleti hátterét, a módszer elméleti alapját képező ’narratív jelenet’ jelentését és szerepét a nyelvelsajátításban és a módszerrel elérhető eredményeket. A résztvevők a továbbképzés végére képesek lesznek a módszer gyakorlati alkalmazására. A módszer elvárásainak megfelelően tudják alkalmazni a módszer tananyagait és vezetik az idegen nyelvi foglalkozásokat.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja, az értékelés szempontjai:

A résztvevők feladatlapon feleletválasztós és nyitott kérdések megválaszolásával adnak számot megszerzett elméleti ismereteikről. (Elfogadható 60%-tól.)

A 3-4 oldalas reflexiós levélben a módszer gyakorlatával kapcsolatos élményeiket, véleményüket, tapasztalataikat fogalmazzák meg.

Mikro tanítás a csoportban. Az értékelés szempontjai: a módszer lényegi elemeinek alkalmazása.

Tematika

1. nap:

Bemutatkozás. A trénerek és a résztvevők bemutatkoznak. A résztvevők röviden ismertetik tanítási tapasztalatukat és elvárásaikat a kurzussal szemben.

A Hocus&Lotus módszer: a módszer létrejötte, a projekt állomásai és közreműködői, a módszer tananyagainak bemutatása: tanári csomag (tanári kézikönyv, a felkészülést segítő DVD, póló, táska), CD, DVD, dinokönyv, gyermek csomag.

Gyakorlat: Az első szint első történetének feldolgozása: az első szint első történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelelően gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az első szint első történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, az első rajzfilm megtekintése.

2. nap:

A módszer pszicholingvisztikai háttere, a narratív ’alakzat’. A felnőttel együtt végzett ismétlődő rutin cselekvések hatása a nyelvelsajátítás folyamatára Jerom Bruner elméletében.

A nyelvi progresszió a tananyagokban, a hagyományos tananyagok és a Hocus&Lotus módszer tananyagainak összehasonlítása. Szókincs mennyisége és a morfológiai és szintaktikai sajátosságok.

Gyakorlat: Az első szint második és harmadik történetének feldolgozása: Az első szint második történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelelően gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az első szint második történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a második rajzfilm megtekintése

Az első szint harmadik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelelően gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az első szint harmadik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a harmadik rajzfilm megtekintése

3. nap

A módszerrel tanító pedagógusok magatartásának vizsgálata, az eredmények bemutatása: az ellenőrző tanár, a színész tanár és a varázsló tanár.

Az egyes tanári típusok jellemzőinek bemutatása – rövid videó felvételek a tipikus tanári magatartásról. A különböző típusú tanárok csoportjaiban tanuló gyerekek nyelvi fejődésének alakulása a kutatási eredményekben szerzett adatok alapján.

A gyerekek nyelvi fejlődése: Kutatási eredmények az első év végén, 113 gyermek részvételével és a második év végén 100 gyermek részvételével. Az eredmények az egyes életkori csoportok szerint: 4,5,6 évesek. A gyerekek szociális helyzetének hatása az elsajátítás eredményességére.

Gyakorlat: Az első szint negyedik és ötödik történetének feldolgozása: az első szint negyedik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelelően gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az első szint negyedik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a negyedik rajzfilm megtekintése.

Az első szint ötödik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelelően gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az első szint ötödik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, az ötödik rajzfilm megtekintése

4. nap

A kurzus értékelése írásban kérdőív kitöltésével. Szóban észrevételek, javaslatok megfogalmazása

Gyakorlat: Mikro tanítás. Minden résztvevő lehetőséget kap, hogy egy jelenet eljátszását önállóan vezesse.

Az első szint hatodik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelelően gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az első szint hatodik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a hatodik rajzfilm megtekintése

Képzés lezárása

Záróvizsga (írásbeli teszt 1 óra)

Záró visszajelzések

Búcsú

 

Tanfolyam díja és helyszíne:

.

Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és 25 000.- Ft előleg befizetésével lehet. További információkért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen vagy telefonon a 20 3106773 számon.

 

A képzés díja 45 000.- Ft (mentes az adó alól) + 25 000.- Ft a tananyag, amely tartalmazza:

a tanári csomagot, 1 DVD-t és 1 CD-t.

 

Helyszín: Piliscsaba, Iosephinum Kollégium

 

Jelentkezési lap.

 

Minőségbiztosítás

 

A tanfolyamokon  a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összegzett eredménye

2012 nov. 17-18, 24-25

A minőségbiztosítási kérdőíveket feldolgozva elmondható, hogy a résztvevők a tanfolyam tartalmával, felépítésével és a tanfolyam vezetésével elégedettek voltak. A helyszínt és a felhasznált technikai eszközöket a résztvevők megfelelőnek találták. Módosítási javaslatok sem a tartalmi, sem a technikai megvalósítással kapcsolatban nem érkeztek.

 

2012. márc. 30-31, ápr. 13-14

A minőségbiztosítási kérdőíveket feldolgozva elmondható, hogy a résztvevők a tanfolyam tartalmával, felépítésével és a tanfolyam vezetésével elégedettek voltak. A helyszínt és a felhasznált technikai eszközöket a résztvevők megfelelőnek találták. Módosítási javaslatok sem a tartalmi, sem a technikai megvalósítással kapcsolatban nem érkeztek.